Kurserna är inriktade på vuxenutbildning med deltagande metoder. Deltagarna uppmanas att lägga till sina erfarenheter och kunskaper i kursinnehållet i diskussioner, debatter och grupparbete. Ämnen som omfattas omfattas av reella exempel och relaterar till deltagarnas forskningsområde där så är tillämpligt.

Workshops

Innan kursen skickar deltagarna specifika frågor och deras specifika ämnespreferenser via e-post eller via en online-undersökning. Kursinnehållet anpassas därefter. Deltagarna får läsmaterial som diskuteras under kursen samt en sammanfattning av kursen med utdrag av deras prestationer.

Föreslagen kurslängd: 2 på varandra följande dagar (9:00 – 17:00)

Föreslaget antal deltagare: 8-12

Träningar

Individuella träningssessioner är anpassade till dina specifika förutsättningar och krav.