Joyce är verkställande konsult och praxisledare på Pivot Global Education. Hon har över 15 års erfarenhet inom högre utbildningssektorn, senast i ledande befattningshavare vid Sammanslutningen av Commonwealth Universities (ACU). Hennes erfarenheter inom universitet och icke-vinstdrivande sektorer har sett hennes arbete över institutioner. Från ledning och administration till doktorander. Hon har lett till design, utveckling och leverans av multidimensionella tvärfunktionella lösningar för kunder, som sammanför strategi, universitet / samhällsengagemang, forskning och projektledning, ledarskapsutvecklingsprogram och organisationsutveckling.