Nacionālās universitātes uzņēmējdarbības ekosistēmas pamatpētījums

Pivot Global Education pasūtīja Dienvidāfrikas universitāšu uzņēmējdarbības attīstība augstākajā izglītībā kopā ar Augstākās izglītības un apmācības departamentu (Dienvidāfrika), lai novērtētu un kartētu uzņēmējdarbības attīstību visā valsts publiskajā universitātē, novērtējot struktūras, atbalstu, sniegšanu un panākumus. uzņēmējdarbības attīstībā.