Ett professionellt nätverk överbryggande Europa, Afrika och USA genom små och medelstora icke-statliga organisationer, statliga institutioner och multinationella företag, både icke- och vinstdrivande.

Konsulttjänster med anknytning till digital marknadsföring, vetenskapskommunikation och internationella frågor, däribland:

  • Online Marketing & International Nätverks
  • Science Communication & Collaboration
  • Affärs & organisationsutveckling

Läs mer om Johanna Havemann och A2P nätverket.