Syftet med vetenskapligt skrivande är inte enbart presentation av information och forskningsresultat, utan snarare dess faktiska kommunikation. Det är inte bara om att konvertera rätt data i meningar och stycken, utan att andra forskare få värde från dina ansträngningar och att den vetenskapliga diskursen utlöser en våg av diskussioner och efterföljande experiment. För att uppnå detta, kommer vi att diskutera aspekter av vetenskapligt skrivande stil och struktur och hålla läsare förväntningar i åtanke.

kursinnehåll

Inledning

En kort historia av vetenskapligt skrivande
Olika discipliner – olika skriv stilar
Typer av vetenskapliga dokument: litteraturöversikter, fallrapporter, avhandlingar, konferens
Akademisk versus populärvetenskapliga skrivande

Handstil

CPR – Concision, Precision, och Revidering
Angående-verb avtal och verb spänd avsikter Switching
Singular-plural par och aktiv och passiv voicesAppropriate användning av figurer och tabeller
Skriva texter för bilder och tabeller
Med hänvisning till figurer och tabeller från texten
Skiljetecken, Mechanicsburg, Aktivering och stavning
Begreppet försiktig språk: Säkrings

Skrivstruktur

Applicera IMRaD strukturen för att presentera ursprungliga forskningen
Abstract som en fristående enhet av hela forskningspapper.
Använda källor och korrekt citat
Akta dig för plagiat, gemensamma Citation Systems, Referenslista