Genom att samarbeta med likasinnade partners och experter inom olika discipliner kan vi erbjuda dig en rad ämnen inom området Science Communication.

Katrin Bringmann
Julien Colomb