A profesionālais tīkls savienojot Eiropu, Āfriku un ASV ar MVU, NVO, valdības institūciju un daudznacionālu uzņēmumu starpniecību, gan bezpeļņas, gan bezpeļņas organizācijām.

Konsultāciju pakalpojumi saistībā ar digitālo mārketingu, zinātnisko komunikāciju un starptautiskajām lietām, tai skaitā:

  • Tiešsaistes mārketings un starptautiskais tīkls
  • Komunikācija zinātnes jomā un sadarbība
  • Uzņēmējdarbības un organizāciju attīstība

Lasiet vairāk par Džo Havemans un A2P tīkls.