Projekti, pie kuriem mēs strādājam, ir atvērti sadarbībai, tos var prezentēt kā sarunas un seminārus vai izstrādāt semināros. Kontakts uzzināt vairāk un iesaistīties.

Digitālo rīku izpēte

Pētījumi Āfrikā

Vietējās zināšanas zinātnē